fotovoltaika montáž

Elektřina vyrobená pomocí solárních panelů je zdarma

a použitím elektřiny, kterou si sami vyrobíte, ušetříte na pořizovací ceně elektřiny, DPH, neplatíte cenu za přenos elektřiny, platbu operátorovi trhu, podporu výkupu z obnovitelných zdrojů ani distribuční a další poplatky jako poplatek za rezervovaný příkon.

Někdy se setkáte s myšlenkou, že slunce vyrobí doma veškerou potřebnou elektřinu. To je samozřejmě skvělý nápad, ale ne vždy to bohužel je možné. Důvodem je méně slunečního svitu zejména v měsících prosinec a leden, kdy solární panely, které ke svému provozu potřebují jas, neprodukují elektřinu. V nejchladnějším období roku přitom domácnosti spotřebovávají zvýšené množství elektřiny na vytápění. To vytváří rovnici, jejíž konečným výsledkem je, že solární panely nepomáhají v ročním období, kdy je elektřina nejvíce potřeba. Zeměpisná poloha ČR však rozhodně neznamená, že by solární panely nebyly rozumnou investicí. U současnosti instalovaných systémů, kde je už běžnou součástí baterie, do které se ukládá vyrobená elektřina je běžné, že sluneční svit 1x za týden dokáže nabít baterii až na několik dní provozu domu.

V tuto chvíli je v České republice nejrozumnější dimenzovat systém tak, aby co nejvíce vyrobené elektřiny mohl spotřebovat sám.

Fotovoltaická elektrárna – většina produkce pro vlastní potřebu

U domácí fotovoltaické elektrárny v podmínkách České republiky, je výroba rozložena na 10 měsíců (únor až listopad), takže v letních měsících je výroba solárních panelů takřka odpovídají spotřebě elektrické energie domu. Během zimních měsíců se elektřina dokupuje z distribuční sítě tak jako dříve. 

Stanovení velikosti výkonu solární elektrárny

Jednou z možností je dimenzovat systém tak, aby byl výrazně předimenzovaný, což umožní výrobu více elektřiny pro vytápění domu od časného jara do pozdního podzimu. U velkého systému je jasné, že solární panely po určitou dobu generují více elektřiny, než může domácnost v současné době spotřebovat. Nadprodukce je automaticky směrována do distribuční sítě a elektrárenská společnost za ni platí kompenzaci v podobě části prodejní ceny. Z tohoto důvodu je zatím (ekonomicky) rozumnější využívat vyrobené kilowatthodiny doma než prodávat distribučním společnostem.

Záležitost však není zcela černobílá. Větší systém je relativně levnější než malá elektrárna. To je způsobeno skutečností, že největší náklady na pořizovací cenu fotovoltaického systému tvoří instalační práce, baterie a také měnič. Solární panely nejsou nijak obzvlášť drahé, v celém systému tvoří nejmenší položku v přepočtu na 1 kus panelu a jejich ceny už roky klesají. Když si koupíte naddimenzovaný systém, náklady na instalační práce a měnič se výrazně nezvýší, takže výsledná cena za „kilowatthodiny“ bude dostupnější.

Kromě toho je dobré mít na paměti, že životnost fotovoltaického systému bude desítky let (30+) a svět se během této doby divoce změní. Je pravděpodobné, že veškerý automobilový provoz přejde na elektřinu a i domácí vytápění se změní z plynu na účinná tepelná čerpadla, která také využívají elektřinu. Za deset let může dojít k situaci, že skutečně používáte veškerou elektřinu generovanou vaším naddimenzovaným systémem. Pokud celková cena elektřiny nadále poroste, což je velmi vysoce pravděpodobné, roční výnos se pravděpodobně zvýší o více než 10% – a to je velká návratnost ze systému bez pohyblivých částí, dlouhé záruční doby a výroby založené na slunečním svitu.

Při zvažování velikosti systému solárních panelů je tedy důležité zamyslet se nad tím, jak velkou část výroby solárních panelů můžete sami použít. V hovorovém jazyce se tomu říká vlastní spotřeba, kterou lze zvýšit nasměrováním elektrického zatížení do doby, kdy svítí slunce. Míra soběstačnosti má přímý dopad na finanční životaschopnost systému, proto stojí za to se nad tím zamyslet a změnit chování.

Majitelé fotovoltaických elektráren často hovoří o tom, jak se změnily vzorce chování spotřeby elektřiny po pořízení vlastní elektrárny. Pračka, sušička nebo myčka nádobí se používá během dne, kdy solární panely produkují elektřinu. To ostatně není dnes už žádný problém, protože většina těchto spotřebičů umožňuje použít odložený start. Jednoduše nasměrujete provoz pračky, sušičky nebo myčky nádobí na dobu, kdy očekáváte vlastní produkci elektřiny.

Při dimenzování velikosti instalace je navíc třeba vzít v úvahu jeden velmi rozhodující faktor. Totiž využitelná plocha střechy. Na střeše je omezené místo a kvůli možným stínům nemusí být ani ta nejlepší střecha instalována „plná“. Plocha střechy určuje hranice výkonu solární elektrárny. Do určité míry lze dosáhnout většího výkonu elektrárny instalací výkonnějších panelů.

Při zjišťování různých možností instalace a provádění výpočtů ziskovosti byste se měli obrátit na odborníka, který vám poradí jaké faktory při plánování velikosti domácí fotovoltaické elektrárny hrají důležitou roly.

montáž fotovoltaických panelů
Fotovoltaická elektrárna a důvody proč ji chtít? 3